QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

 

1. Bảo mật thông tin chuyển tiền.

      -    Không cung cấp các thông tin chuyển tiền như tên tài khoản, tên ngân hàng thực hiện chuyển tiền, thời gian chuyển tiền, số tiền chuyển cho bất cứ ai ngoài 8PAY.

      -    8PAY sẽ không giải quyết khiếu nại khi khách hàng làm lộ thông tin chuyển tiền tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng tiến hành giao dịch mạo danh.

2. Bảo mật thông tin tài khoản trên hệ thống 8PAY.

      -    Khách hàng thực hiện bảo mật thông tin tài khoản của mình trên hệ thống 8PAY, không tiết lộ thông tin user - tên đăng nhập - tên hiển thị - pass 1 cho người khác sử dụng chung.

      -    Khách hàng cần sử dụng hình thức bảo vệ tài khoản bằng email do 8PAY cung cấp..

4. Tự đảm bảo an toàn.

a. Nên sử dụng máy tính cá nhân của bạn để đăng nhập vào hệ thống.

b. Nên thường xuyên sử dụng các chương trình tìm và diệt virus.

c. Kiểm tra ngay những thông tin giao dịch, tài khoản mà 8PAY gửi cho bạn qua email hoặc SMS.

d. Không nên cho mượn, trao đổi tài khoản, mật khẩu.

e. Kiểm tra các thông tin về dịch vụ, hàng hóa, địa chỉ chính xác trước khi chuyển tiền hoặc chuyển hàng.

5. Những hành vi vi phạm quy định bảo mật của hệ thống

a. Cố tình giả mạo địa chỉ IP, giả mạo thông tin người dùng khi đăng nhập vào 8PAY

b. Cố tình thực hiện các hành vi spam tin nhắn, email liên tiếp qua các dịch vụ của 8PAY

c. Mọi hành vi truy xuất trái phép, tấn công vào hệ thống 8PAY

d. Mọi hành vi vi phạm quy định trên đều bị từ chối sử dụng hệ thống 8PAY và chịu trách nhiệm về các thiệt hại nếu có.

8PAY THÔNG BÁO