Hiện tại nạp mệnh giá chỉ áp dụng cho thẻ Viettel.
Vui lòng chọn chính xác mệnh giá, nếu bạn chọn mệnh giá < giá trị thật, bạn sẽ chỉ nhận được số tiền như bạn đã chọn!
Nếu chọn sai mệnh giá, vui lòng không thắc mắc, kiện cáo!

Swebvn Thông báo!

Hệ thống nạp thẻ Viettel sẽ hoạt động bình thường vào các ngày từ mồng 5 -> 26 hàng tháng.

Chúng tôi sẽ đối soát thanh toán theo ngày với các thẻ nạp từ tháng 5 trở đi!

Khuyến khích nạp thẻ mệnh giá 50 -> 300k.

Trân trọng!