Hiện tại nạp mệnh giá chỉ áp dụng cho thẻ Viettel.
Vui lòng chọn chính xác mệnh giá, nếu bạn chọn mệnh giá < giá trị thật, bạn sẽ chỉ nhận được số tiền như bạn đã chọn!
Nếu chọn sai mệnh giá, vui lòng không thắc mắc, kiện cáo!

Hiện tại chúng tôi đang chờ giải ngân từ nhà mạng, nên việc thanh toán sẽ chậm. Mong các bạn thông cảm, khi nào nhà mạng thanh toán cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thanh toán ngay cho các bạn. Dự kiến tầm 1 -> 3 tháng! Sớm nhất dự kiến trong tháng 5.

Chú ý : Nạp thẻ trong tháng 5 được thanh toán hàng ngày!

Trân trọng!